Danislar.com.tr

Danislar.com.tr HOŞGELDİNİZ!

Kalite Politikamiz

Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi, dağıtımı ve perakende satışı hizmetlerinin sunumu faaliyetlerimizde, yürürlükte bulunan kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak, toprağa, suya, havaya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak, gerek hammadde gerekse enerji kaynaklarını etkin ve planlı kullanımını sağlamak, çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek, kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak, çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak ve çevre yönetim sistemi performansının sürekli iyileşmesini sağlamak şirketimizin çevre politikasıdır.